บริการของเรา

รับซื้อบ้าน ต้องการซื้อบ้านทุกชนิด รับแลกเปลี่ยนบ้านทุกจังหวัดทั่วไทย

บริการของเรา

บริการที2รับ
- ฝากขาย / เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน
- รับฝากประกาศซื้อ-ขาย-ให้เช่า
- รับจัดหาบ้าน-ที่ดิน ให้โครงการหมู่บ้านจัดสรร
- รับจัดหาอสหังหาริมทรัพย์ทุกชนิดกับลูกค้าทั่ว
- รับจำนอง ขายฝาก รีไฟแนนซ์ รับไถ่ถอน เปลี่ยนมือ รับเพิ่มวงเงิน

บริการสำหรับผู่้ขาย
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตั้งราคาคัดเลือกผู้สนใจซื้อ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ต้องการขาย ทำการตลาดแบบไดถ้วนสมบูรณ์กว่าการที่เจ้าของจะทำด้วยตนเอง ทำงานแทนท่านเพื่อให้ท่านใช้เวลาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งภาษีที่จะต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์

บริการสำหรับผู้ซื้อ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งในด้านราคา สาธารณูปโภค การเดินทางสิ่งอำนวจความสะดวก ให้บริการและคำแนะนำด้านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และอายัด เพื่อความถูกต้อง เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

บริการสำหรับผู้เช่า
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตั้งราคาค่าเช่า ตรวจสอบและคัดเลือกผู้เช่าที่เหมาะสม ทำการตลาดค้นหาผู้เช่าจากฐานข้อมูลจำนวนมากที่รวมรวมได้จากในเครือข่ายของเรา

บริการสำหรับผู้เช่า
บริการพาชมทรัพย์สินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการให้คำแนะนำเรื่องสาธารณูปโภค และการเดินทาง รวมทั้งบริการด้านการทำนิติกรรมสัญญา

 

ใส่ความเห็น